lessphp fatal error: expected color value: failed at `-groups.less";` /home/funaticos/ftp/fun/wp-content/themes/theme50107/bootstrap/less/bootstrap.less on line 37lessphp fatal error: expected color value: failed at `background: lighten(@customBg, 6%);` /home/funaticos/ftp/fun/wp-content/themes/theme50107/style.less on line 1561 REGULAMIN

REGULAMIN

Regulamin świadczenia usług przez FUNATICOS.COM

    § 1

Funaticos.com jest serwisem internetowym, którego właścicielem jest Darek Szylko prowadzący działalność gospodarczą pod firmą GURU z siedzibą w Krakowie przy ul. Starego Dębu 12a/1. Regulamin określa zasady zawierana transakcji w serwisie.

Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

Sprzedającym – należy przez to rozumieć podmiot prowadzący serwis – Dariusza Szylko prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą GURU.

Zamawiającym/Konsumencie – należy przez to rozumieć, osobę dokonującą zakupów w Serwisie.

Serwisie – należy przez to rozumieć platformę Funaticos.com

  § 2

1. Dokonywanie zakupów produktów FUNATICOS za pośrednictwem strony jest możliwe poprzez kontakt mejlowy ze sprzedawcą.

2. Aby złożyć zamówienie należy wybrać produkt (oznaczony kodem), a następnie przesłać wiadomość mejlową na adres funaticos@funaticos.pl z informacją o rozmiarze, kolorze i wersji (w przypadku spodni).

3. Odbiór zamówienia może być dokonany osobiście w siedzibie firmy (ulica Starego Dębu 12a/1) lub w innym punkcie Krakowa, po ustaleniu szczegółów ze sprzedawcą.

4. Zamówienie może być także dostarczone na adres wskazany przez Zamawiającego za odpowiednią opłatą wskazaną w cenniku dostawy. Wybór formy odbioru następuje po skompletowaniu zamówienia.

5. Po złożeniu zamówienia Zamawiający otrzyma mail potwierdzający przyjęcie zamówienia.

§ 3

1. Zamawiający - konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie w terminie trzech dni od dnia dostarczenia przesyłki i przesyłając je drogą mejlową. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

2. W przypadku skorzystania z uprawnienia wzmiankowanego w punkcie 1 niniejszego paragrafu,  Zamawiający zobowiązany jest odesłać dostarczone zamówienie w stanie niezmienionym (ponosząc tym samym koszt przesyłki), a Funaticos zwraca na rachunek bankowy Zamawiającego  należność za zwrócone zamówienie, pomniejszony o koszt wysyłki towaru.

§ 4

W przypadku, gdy okaże się, że dostarczony towar jest niezgodny z zamówieniem, Zamawiającemu przysługuje prawo do wymiany towaru na zamówiony.

Odesłanie zamówionego towaru następuje na rachunek Funaticos.com, który pokrywa związane z tym koszty.

Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni. W przypadku uwzględnienia reklamacji, Zamawiającemu wysyłany jest nowy egzemplarz w miejce niezgodnego z zamówieniem. W przypadku, gdy reklamacja nie zostanie uwzględniona, Funaticos.com zareklamowany towar odsyła na własny koszt.

W sytuacji braku zamówionego towaru, Funaticos.com informuje o tym Zamawiającego mailem bądź telefonicznie. Wedle wyboru Zamawiającego – uiszczona należność jest zwracana na jego rachunek bankowy, albo wysyłany jest inny towar w tej samej cenie, wybrany przez Zamawiającego. Koszty przesyłek ponosi Funaticos.com.